Jak na motor

Před startem zkontrolovat, zda je motor maximálně spuštěn do vody.

Doplnit benzín do palivové nádrže.

Přesvědčit se, zda je zastrčena výtrhová pojistka - bez ní motor nenastartujete.

Přesvědčit se, zda je otevřené zavzdušnění palivové nádrže.

Je-li motor studený, můžete startovat max. 3x se sytičem, po nastartování sytič stáhněte, jinak se motor zahltí palivem a nelze ho delší dobu nastartovat.

Pravidelně dolévat palivo do nádrže, cca po 30 minutách provozu. Když vyjedete celou nádrž, můžete mít problém s nastartováním.

Za chodu motoru a to i na volnoběh musí být vrtule stále ve vodě a alespoň minimálně odstřikovat voda z chlazení – to je nutné hlídat! Při přesunu osob na příď se může záď lodě i s motorem nadzvednout a motor přestane chladit (změna zvuku motoru) a během chvilky dojte k nevratnému poškození impeleru, následkem je že se motor nebude chladit a hrozí vážné poškození!

 

Odplutí a kotvení

Před vyplutím a přistáním je nutné mít vždy nastartovaný motor a sundané plachty!

Sledujte jakým směrem a jak silně fouká vítr, protože přesně tam se dostanete v případě, že se Vám něco nepodaří. Můžou tam být zakotvené lodě, rybáři nebo jiné překážky. Je nutné si uvědomovat, že loď není auto a je stále unášena větrem a vlnami.

Vybírejte si ke kotvení místa dále od již kotvících lodí, budete mít více času na manévry a méně problémů s vyplutím nebo zakotvením.

Pamatujte že na lodi se nikam nespěchá, vše si předem promyslete krok za krokem.

Nikdy nekotvit u parníkového mola, soukromích mol nebo v zákazu kotvení (3 vodorovné pruhy - červená, bílá, červená).

 

Plachty

Plachty se vytahují a spouštějí při pomalé jízdě na motor vždy proti větru, uvolní se otěže hlavní plachty a kosatky, tím Vám jde vše snadněji, nemotají se do sálingů a lanoví. Vše musí jít volně, v případě že potřebujete sílu, je něco špatně.

Plavba na plachty

Udržujte si dostatečný prostor kolem sebe pro případ, že se vám manévr nepodaří.

Snažte se všem dát přednost a včas uhnout – ne všichni znají pravidla.

Plachty příliš nedotahovat, musí být lehce prohnuté (profil křídla letadla).

Proti větru je přitahujeme, na boční a zadní vítr povolujeme.

Při zhoršujícím se počasí plachty včas sundejte, za silného větru je už pozdě.

Nezvládáte vítr? – sundejte plachty a plujte na motor.

Používání vařiče

Není součástí lodě! Berte jej jako kempinkovou výbavu pro vaření mimo plavidlo.

Nenechávat PB vařič na noc uvnitř plavidla, výměna náplně vždy mimo kajutu – plyn je těžší než vzduch a z kajuty ho ven nedostanete!